Högbergs Hälsa

— samtal och bildterapi i Haga —

”Du är så ung som din tro, så gammal som ditt tvivel.
 Du är så ung som din självtillit, så gammal som din rädsla.
 Du är så ung som ditt hopp, så gammal som din förtvivlan.”
— Douglas MacArthur

Att leva ett liv vi mår väl i, är inte alltid enkelt. Ibland kör vi fast och behöver hjälp att komma loss. Ibland behöver vi bearbeta svåra situationer, relationer eller upplevelser. Ibland behöver vi stöd för att orka vidare och ibland vill vi helt enkelt ha en kreativ utmaning, för att lära känna oss själva lite bättre.

Högbergs hälsa erbjuder både samtal, bildterapi och utforskande bildarbete, i grupp eller enskilt. Den första sessionen är alltid gratis, för att vi förutsättningslöst ska kunna mötas och diskutera igenom hur vi skulle kunna arbeta tillsammans.

Varmt välkommen att höra av dig för ett första möte!

Therése
Högbergs hälsa, Göteborg

Samtal

Att använda samtalsterapi som ett verktyg för bearbetning och personligt växande får anses vara en väl beprövad metod. Genom samspelet med andra och vår anpassning till omvärlden, formas vi till de vi är.

Jag utgår från individens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv, men också det mänskliga behovet av att stundom söka stöd hos andra. Min roll som terapeut är att ställa klargörande och fördjupande frågor, hjälpa till att identifiera resurser och redskap och att finnas med som vittne till den berättelse som tar form i terapirummet, för att underlätta det egna ansvarstagandet.

Utgångspunkten för våra samtal kommer att vara ditt nuläge och de eventuella mål för förändring du väljer att sätta upp. Med vilka tekniker vi väljer att arbeta styrs av dina behov och förutsättningar, men att sätta ord på det som sker i vårt inre gör det lättare att se mönster i vår personlighet och att reflektera över dem. Det kan i sin tur leda till ökad förståelse för de egna reaktionerna och hjälpa oss påverka vårt mående i en konstruktiv riktning. Samtalet kan ge oss nya perspektiv och hjälpa oss att skapa berättelsen om våra liv. Hur den berättelsen tar form, hänger ihop med hur vi ser på oss själva och vår förmåga att påverka det som sker i våra liv. Att arbeta med sin livsberättelse kan därför påverka hur vi mår.

Relationen som över tid växer fram mellan terapeut och klient spelar, precis som i pedagogiskt arbete, stor roll. I den terapeutiska relationen får du som klient chansen att bli sedd på djupet, för att sedan vara fri att separera och bära dig själv när du känner dig redo för det.

Hur ofta vi ses och hur många sessioner det sammanlagt blir, avgör vi tillsammans, men det är vanligt att ses varje vecka i början och så småningom glesa ut mötena.

Bildterapi

Bildterapi, som på engelska kallas ”art therapy”, är ännu inte så känt i Sverige, men i exempelvis Storbritannien är det en vanlig terapimetod och en del av den offentliga vården. I USA har metoden använts bland annat som en del av arbetet med soldater som lider av posttraumatisk stress.

Det finns rikligt med forskning på området och jag vill särskilt lyfta fram de studier som förklarar bildterapins effekter genom att koppla samman bildterapi och neurologi. För den som vill fördjupa sig i ämnet kan jag rekommendera två böcker, som båda är antologier och ger en bred bild av forskningen inom bildterapi: ”Art Therapy and Clinical Neuroscience” av Noah Hass-Cohen och Richard Carr och ”Art Therapy, Trauma and Neuroscience” av Juliet King.

Bilduttrycket används i bildterapi som ett komplement till, eller en ersättning för, det talade ordet. Istället för att bara formulera upplevelser med ord, kan terapeuten ställa frågor som ”Har den känslan någon färg?”. Det som tar form på pappret hjälper oss att förstå vad som pågår i det inre och ger oss dessutom möjlighet att förändra det genom att ändra i bilden. När en känsla externaliseras i en bild, blir det också lättare att ta distans till det man känner genom att man fysiskt förflyttar sig några meter bort från bilden. Detta kan underlätta aktiveringen av vår förmåga till reflektion. Bildarbetet och samtalet om bilder har också en lugnande effekt, vilket bland andra forskarna Kathy Kravits och Britt-Maj Wikström påvisat.

I hur hög grad bildarbetet ska vara en del av din terapi, bestämmer vi tillsammans, men det är viktigt att förstå att detta inte alls har med vår teckningstalang att göra. Alla människor kan, om de vill, sätta en krita mot ett papper och göra ett argt klotter eller en symbol för kärlek.

Utforskande bildarbete

Utforskande bildarbete är en kreativ metod där man använder bild och form för att få veta mer om sig själv, men utan att det är en terapi. I praktiken betyder det att man ses mer sällan och att processen inte blir lika intensiv. Detta går att göra på egen hand eller i grupper om 2-3 deltagare, exempelvis tillsammans med några vänner.

I utforskande bildarbete kan man både arbeta helt fritt eller utifrån givna teman och uppgifter. Om arbetet sker i grupp är det vanligt att man tar del av varandras arbeten och samtalar kring dem. Dessa samtal brukar vara mycket givande och bekräftande och förvåningen är ofta stor över hur mycket en skvätt färg på ett papper kan förmedla.

Utforskande bildarbete går också att använda i workshop-form, för att utforska eller stödja olika typer av processer. I alla sammanhang där människor vill fördjupa sin självkännedom, bearbeta upplevelser eller utvecklas, kan bildarbetet vara ett effektivt redskap. Gruppstorleken styrs av vilka lokaler för måleri som finns tillgängliga.

Om mig

Jag är certifierad bildterapeut, utbildad i psykoterapi steg 1 och genomgår just nu steg 2‑utbildning på St Lukas. Min steg 1‑utbildning gav ett integrativt synsätt på terapi, så arbetet vilar på psykodynamisk grund men har inslag av bland annat kognitiv beteendeterapi, compassion-fokuserad terapi och träning i medveten närvaro. I min grundutbildning är jag legitimerad gymnasielärare i svenska och religion, jag har studerat informations- och utbildningsplanering och har en fil.kand. i psykologi från Göteborgs universitet.

Jag arbetade som engagerad lärare i 13 år, innan jag bestämde mig för att det var dags för mig att fortsätta växa i en annan verksamhet. En del av min lärartjänst bestod av att arbeta med fortbildning för andra lärare och jag blev utvald att gå Göteborgs stads ledarutbildning ”Morgondagens enhetschef”, vilket jag också gjorde.

Efter ledarutbildningen beslutade jag mig dock för att hitta nya former för mitt yrkesliv och, via vägen om en massörutbildning på Axelsons gymnastiska institut, valde jag 2015 att starta företaget Högbergs hälsa, där tonvikten ligger på samtalsterapi och workshops i bildarbete.

Mottagningen finns i ett av de gamla trähusen i stadsdelen Haga i Göteborg. Jag går regelbundet i handledning hos en legitimerad psykoterapeut.

Kontakt

Högbergs hälsa, Haga, Göteborg
Therése Högberg
Företaget innehar F-skattsedel

E-post: therese@hogbergshalsa.se
PGP nyckel för säker E-post: 0xDDECF01C

Priser

Normalpris för 60 min individualterapi är 750 kr (inkl. moms och bildmaterial), men möjlighet till sänkt avgift på grund av särskilda omständigheter finns.

Utforskande bildarbete i grupp med tre deltagare, 2,5 h, kostar 500 kr (inkl. moms, bildmaterial och te/kaffe) per person. Utforskande bildarbete i grupp med två deltagare, 2,5 h, kostar 750 kr (inkl. moms, bildmaterial och te/kaffe) per person.

Prisuppgifter för workshop lämnas efter överenskommelse.